Privātuma politika

 • Pirmdiena 08:00 – 18:00
 • Otrdiena 08:00 – 18:00
 • Trešdiena 08:00 – 18:00
 • Ceturdiena 08:00 – 18:00
 • Piekdiena 08:00 – 18:00
 • Sestdiena 08:00 – 17:00
 • Svētdiena Slēgts

Spied un izvēlies auto remontu pēc markas

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “ Baltik Kars BC ”, reģ.Nr. 48502000866, jur.adrese. Rīga, Dārzaugļu iela 1B, LV-1012 (turpmāk arī – Baltik Kars BC )
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp Baltik Kars BC un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar Baltik
Kars BC un/vai lieto Baltik Kars BC mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
Baltik Kars BC ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda
informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta Baltik Kars BC savus datus vai Baltik Kars BC tos iegūst savā īpašumā citos
veidos, kādēļ Baltik Kars BC ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Baltik Kars BC vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja
personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam
pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un
Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja Baltik Kars BC atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Baltik Kars BC mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, Baltik Kars BC apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu Baltik Kars BC normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus; • lai
sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu Lietotājam
informāciju par Baltik Kars BC piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā Baltik Kars BC?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo Baltik Kars BC;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta Baltik Kars BC serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar Baltik Kars BC pakalpojumiem, Baltik Kars BC serveri uztur unikālu darbības žurnālu
Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves
laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc
izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus Baltik Kars BC izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
Baltik Kars BC var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda,
izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. Baltik Kars BC arī var saņemt personīgo
informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī Baltik Kars BC var piesaistīt trešo personu
pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. Baltik Kars BC ir pieejama
informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu
sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Baltik
Kars BC apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un
nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas
kanālus ar Baltik Kars BC . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē
apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai Baltik Kars BC varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, Baltik Kars BC
jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja Baltik Kars BC mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot Baltik Kars BC intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta
sniegšana Lietotājam, Baltik Kars BC ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi
nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par Baltik Kars BC leģitīmajām interesēm ir
uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli
Baltik Kars BC pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – Baltik Kars BC ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā
arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
Baltik Kars BC ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
Baltik Kars BC var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem
mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt Baltik Kars
BC sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz
Baltik Kars BC uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto Baltik Kars BC mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti
ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV
un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
Baltik Kars BC apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs
izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams Baltik Kars BC leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot Baltik Kars BC pakalpojumus vai sazinoties ar Baltik Kars BC , Lietotājs piekrīt Baltik Kars BC
pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
Baltik Kars BC nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus
no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Baltik Kars BC
pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās
atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
Baltik Kars BC rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Baltik Kars BC vārdā un uzdevumā apstrādā
Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības
pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Baltik Kars BC deleģējumam un normatīvo aktu
prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Baltik Kars BC rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
Baltik Kars BC neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu,
ja tas nav atkarīgs no Baltik Kars BC , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā Baltik Kars BC paziņos par to Lietotājam.
Tāpat Baltik Kars BC par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas
kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo
iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības
likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu Baltik Kars BC spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu
aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
Baltik Kars BC glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot,
kuru savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie Baltik Kars BC , lai saņemtu Baltik Kars BC rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus Baltik Kars BC rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Baltik
Kars BC ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. Baltik Kars BC nesniegs Lietotājam informāciju par valsts
institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums
aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie Baltik Kars BC vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv)
sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar Baltik Kars BC iespējams izmantot epastu veikals@balticcars.lv
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas Baltik Kars BC (67676515 un veikals@balticcars.lv)

Mūsu darbi

Automobiļu apkopes un remonta tirgus uzraudzības noslēguma ziņojums

Par izmaiņām mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehnisko apkopju tirgos

Lasīt vairāk

Strādājam pēc Eiropas Savienības standartiem, kas saskaņā ar Eiropas direktīvām ļauj veikt gan garantijas, gan pēc garantijas automašīnu remontus. Mūsu serviss dod garantiju gan servisa darbiem, gan auto remontam.

Darba laiks

Sertifikāti

Kontakti

 • SIA “Baltik Kars BC”
 • Reģ.Nr.: 48502000866
 • Jur.adrese: Valdeķu iela 36, Rīga LV-1058
 • Fakt.adrese: Valdeķu iela 36, Rīga LV-1058

Bankas rekvizīti

 • Banka Citadele Banka A/S
 • Kods PARXLV22
 • Konts LV95PARX0022354220001
 • Banka Swedbank AS
 • Kods HABALV22
 • Konts LV11HABA0551044472088

Pakalpojumi

 • Dzinēja
 • Ritošā daļa
 • Elektronika

Datu drošība

Saņemot pieteikumu, mēs sagatavosim attiecīgu piedāvājuma ar 10% atladi un laiku, kad mēs spētu visātrāk Jūs pieņemt.